Yeni Tüketici Bilgi Sistemi Eğitimi

Çorum il merkezi ve ilçelerinde tüketici şikayeti başvurularının yapıldığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıklarında görev yapan raportörlere yönelik Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüzce 15.12.2016 tarihinde Hükümet Konağı İl Kriz Toplantı Salonunda yeni Tüketici Bilgi Sistemi hakkında eğitim verilmiştir.Eğitim toplantısı açılışı İl Müdür Vekili Fikret YILDIRIM tarafından gerçekleştirilerek eğitimin amacı hakkında “Tüketicilerin elektronik ortamda şikayetlerini iletebildikleri tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi sistem olan yeni Tüketici Bilgi Sisteminin (TÜBİS) 01.01.2017 tarihinde tüm Tüketici Hakem Heyetlerinin zorunlu kullanımına açılacağını ve bu sistemin yenilenmiş olması ile kullanımının kolaylaştırılması amacıyla e-imza, UYAP, KEP ve Gelir İdaresi entegrasyonlarının sağlanması çalışmaları kapsamında sistemin bizzat kullanıcısı olan Tüketici Hakem Heyeti raportörlerine yönelik” bilgi vermiştir.
         Bu bilgilendirme sonrasında yeni Tüketici Bilgi Sistemi eğitimi, Çorum Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığında raportör olarak görev yapan Sinan KURUDAĞ tarafından verilerek sistemin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmış, toplantı sonrasında ise İl Müdürlüğümüz tarafından İlçe Hakem Heyetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak Bakanlığımızın imkanları ölçüsünde bilgisayar, tarayıcı ve kırtasiye malzemeleri verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.