Tüketici Şikayetlerini Nereye İletebilir?

Tüketiciler Şikayetlerini Nerelere İletebilir?

1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,

2. Tüketici Mahkemelerine,

3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğüne,

4. Valilikler bünyesinde bulunan Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine,

5. "175 Alo Tüketici" Hattına,

6. Tüketici Bilgi Sistemine (www.tuketici.gov.tr),

7. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
olan dernek ve vakıflara, başvuru yapılabilir.