Müdürlüğümüz Hakkında

08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın  teşkilat ve görevleri belirlenmiştir. Bilim, Sanayi ve ve Teknoloji İl Müdürlüğünün personelinden bir kısmının Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüklerine devri konulu protokol Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından 12.10.2012 tarihinde imzalanmıştır ve bu sürecin ardından 12.11.2012 tarihinde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü kurulmuştur