Kredi Kartı Alırken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Kredi Kartı Alırken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

1. Kredi kartı limiti gelir düzeyini dikkate alarak belirlenmelidir.
2. Kredi kartı alırken yıllık üyelik ücreti gözönünde bulundurularak seçim
yapılmalıdır.
3. Kredi kartı alırken kredi kartı sözleşmesi okunmalı ve kredi limiti, yıllık
kart ücreti, asgari ödeme miktarı, kredi faizi gibi terimlerin ne anlama
geldiğine dikkat edilmelidir.Kredi kartı üyelik sözleşmesinin bir nüshası
tüketiciye verilmek zorundadır.

4. Kredi kartına ilişkin otomatik ödeme talimatı verilmiş ise söz konusu
talimatın, borcun asgari tutarını mı yoksa tamamını mı kapsadığına dikkat
edilmelidir.
5. Kredi kartlarının internet ortamında hukuka aykırı kullanımı, kartın
internet ve telefon kullanımına
kapatılması ile engellenebilir.

Kredi Kartı Kullanırken;

1. Kredi kartının arkasındaki imza bandı, teslim alındıktan hemen sonra
imzalanmalıdır.
2. Alışverişlerde kredi kartının pos makinelerinden yanınızda geçirilmesine
dikkat edilmelidir. Bu sayede, kredi kartlarının manyetik alanlarının
kopyalanması engellenebilir.
3. Kredi kartı sliplerindeki tutar kontrol edilmelidir.Alışveriş sonrası
verilen slipler hesap özeti gelene kadar saklanmalı ve hesap özetindeki harcama
kalemleri ile slipler tüketicinin bilgisi dışındaki harcamalara karşı önlem
olarak karşılaştırılmalıdır.
4. Kayıp/çalıntı durumunda vakit kaybetmeden bankaların çağrı merkezlerine
kayıp/çalıntı bildirimi yapılmalıdır. Aynı zamanda bu durum, yazılı olarak da
bankaya bildirilmelidir.
5. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartının tüm güvenlik
bilgileri kullanıldığından, alışveriş yapılacak sitelerin güvenilir siteler
olmasına özen gösterilmelidir. Site güvenliğinin, internet sitelerinin
güvenliğini sağlayan uluslararası kuruluşlar tarafından korunup korunmadığına
dikkat edilmelidir.
6. Tüketici son ödeme tarihinde hesap özetinde yer alan borç miktarını
ödeyemeyecek ise en azından asgari tutarı ödemelidir. Bu sayede ödenmeyen borca
akdi faiz uygulanacaktır.
7. Kredi kartı borcunun asgari tutarı ödenecek ise ödemenin hesap kesim
tarihinin hemen sonrasında yapılması tüketicinin lehinedir.
8. Kredi kartı şifreleri kolaylıkla ulaşılabilecek yerlerde
bulundurulmamalıdır.