Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantıları

            Ekonomik ve sosyal anlamda ülkemize büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın, bu yerlerini korumaları ve rekabet güçlerini arttırmaları açısından kamu kurumlarının ve diğer kurum ve kuruluşların destekleri büyük önem arz etmektedir.
          Bu nedenle, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda çeşitli illerde gerçekleştirilecek olan ve ilki dün ilimizde ÇESOB ev sahipliğiyle gerçekleştirilen 'Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı' düzenlenmiştir. Bu kapsamda düzenlenen bilgilendirme programına Vali yardımcımız Sayın Orhan Şefik GÜLDİBİ ve Ak Parti Çorum milletvekilimiz Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT hanımefendi, İl Müdürümüz Sayın Fikret YILDIRIM, ÇESOB Başkanı Sayın Yalçın KILIÇ ve Oda Başkanları katılmışlardır. Programda Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdür yardımcımız Sayın Hüseyin ALTINDAL, Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanı Sayın Özgür ARZİK ve Uzman yardımcımız Kamil TÜRKMEN ile KOSGEB, TESKOMB, OKA ve HALKBANK temsilcileri, programa katılan tüm esnaf ve sanatkarlara teşvik, destek ve krediler hakkında bilgi vermişlerdir.