2015 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bölgesel Eğitimi

    Müdürlüğümüz ev sahipliğinde düzenlenen,Yozgat ve Amasya illeri, İl Müdürleri, il ve ilçe Hakem Heyeti Başkan, üye ve raportörlerinin katılımıyla gerçekleşen "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve İkincil mevzuatın anlatılması, Tüketici Hakem Heyetleri arasında uygulama birliğinin sağlanması ve son yargı kararlarının değerlendirilmesi" konulu eğitim programı düzenlenmiştir.
      Program, Bakanlığımız Belgelendirme Dairesi Başkanı Sn. Petek Ece Tiryakioğlu ve Bakanlığımız Uzmanları Seçil Tutkun ve Özden Yavaş'ın sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir.